banner

Geleceğe sürdürülebilir bir hayat

En Önemli Miras Doğa

thumb
thumb
thumb
thumb
 1. Çevresel sürdürülebilirlik: 

  • Karbon ayak izinin azaltılması için çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımı. 
  • Su tasarrufu sağlamak için suyun geri dönüşümü ve atık suyun işlenmesi.
  • Atık yönetimi, geri dönüşüm ve yeniden kullanım. İlaç üretimi ve nakliyesinde çevre dostu teknolojilerin kullanımı.
  • Yeşil binaların inşası ve çevre dostu malzemelerin kullanımı.
 2. Sosyal sürdürülebilirlik: 

  • İşçi haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların adil ücret ve çalışma koşulları elde etmeleri.
  • Eğitim ve gelişim fırsatları sunarak çalışanların yeteneklerini geliştirme imkanı sağlamak.
  • Topluma fayda sağlamak için sosyal sorumluluk projelerine katılmak. Ürünlerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak için müşteri ihtiyaçlarına uygunluğun sağlanması.
 3. Ekonomik sürdürülebilirlik: 

  • İşletmenin finansal karlılığının sağlanması.
  • Yeni ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi için sürekli yatırım yapılması.
  • İlaç fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve tüm tüketicilere erişim sağlanması.
  • Tedarik zinciri yönetimi için etik ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyulması. 
  • Bunlar sadece birkaç örnek olup, ilaç firmalarının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için birçok başka faktörü de dikkate alması gerekmektedir.
 4. İlaç ambalajının sürdürülebilirliği: 

  • Ambalaj malzemelerinin geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemelerden seçilmesi.
  • Ambalaj tasarımının sürdürülebilirliğe uygun olarak yapılması.
  • Ambalajın doğru şekilde geri dönüşümü için kullanım talimatlarının sunulması.

   

 5. Çalışanların sağlığı ve refahı:

  • İşyeri güvenliği ve sağlığı konusunda düzenli eğitimler verilmesi.
  • Çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını destekleyen programlar sunulması.
  • Çalışanların iş-yoğunluğunu yönetmek ve iş-yaşam dengesini sağlamak için esnek çalışma düzenleri sunulması.

   

 6.  Ar Forsa yatırımları:

  • Ar Forsa faaliyetlerinin sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olması. 
  • İnovasyon ve teknoloji yatırımlarının sürdürülebilirliği göz önünde bulunduracak şekilde yapılması.
  • Biyolojik çeşitliliği korumaya ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik ar-ge çalışmalarına yatırım yapılması.

   

 7. Sosyal sorumluluk faaliyetleri: 

  • Topluma fayda sağlayacak projelerin desteklenmesi. 
  • Sağlık eğitimi, hastalıkların önlenmesi ve erişim engeli olan kişilerin desteklenmesi için programlar sunulması. 
  • İlaç bağışları ve acil durumlarda hızlı müdahale için hazırlıklar yapılması.

   

 8. Tıbbi atık yönetim planı oluşturma: 

  • Tıbbi atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve sınıflandırılması.
  • Atıkların toplanması ve depolanması için uygun konteynerlerin seçimi.
 9. Eğitim ve farkındalık: 

  • Çalışanların tıbbi atık yönetimi konusunda düzenli eğitimler alması.
  • Atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve bertaraf edilmesinin nedenleri ve yöntemleri hakkında çalışanların bilgilendirilmesi.
 10. Atık yönetiminde yenilikçi çözümler: 

  • Atık üretimini azaltacak yenilikçi çözümler geliştirme.
  • Atık yönetimi sürecinde çevre dostu teknolojilerin kullanımı.
thumb

Çevre İzin Belgesi

document

Sürdürülebilirlik İlkeleri

Türkiye dahil tüm dünya; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedefliyor.

Yoksulluğa Son
icon
Açlığa Son
icon
Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam
icon
Nitelikli Eğitim
icon
Cinsiyet Eşitliği
icon
Temiz Su ve Sanitasyon
icon
Yenilenebilir ve Temiz Enerji
icon
İnsana Yakışır İş Ekonomik Büyüme
icon
Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
icon
Eşitsizliklerin Azaltılması
icon
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
icon
Sorumlu Üretim ve Tüketim
icon
İklim Eylemi
icon
Sudaki Yaşam
icon
Karasal Yaşam
icon
Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
icon
Amaçlar İçin Ortalıklıklar
icon
icon